Det sker

Egnshistorisk Forening

for Hvalsø


Startside

Bogen Sagn og Myter

Formål og dækningsområde

Aktuelt

Arrangementer

Bestyrelse

Medlemsskab

Generalforsamling

Lethrica og publikationer

Billedgalleri

Links


Egnshistorisk forening for Hvalsø kommune (EHF) blev startet den 14. september 1976 på privat initiativ af beboere i Hvalsø kommune.
EHF er tilsluttet Dansk Historisk Forening.

Foreningen er repræsenteret i Museumsrådet for Lejre Museerne,  og i Den selvejende Institution Tadre Mølles bestyrelse.

Den gamle eg.
På Hejede Overdrev står resterne af "Den gamle Eg", der måske blev Danmarks næstældste træ, op mod 1000 år gammel.
Den blev af Avnstrups tuberkulosepatienter anvendt som helligtræ, nok landets sidste. De satte penge på træet for deres helbredelses skyld.
Den blev også anvendt som "kludeeg".
Egen gik ud i 2003.

Foreningens første logo
udført af Ejnar Adam
Foreningens nuværende logo
i Birte Lund Hansens streg.