Home

Egnshistorisk Forening for Hvalsø

Egnshistorisk Forening for Hvalsø (EHF) blev startet den 14. september 1976 på privat initiativ af beboere i Hvalsø Kommune.
EHF er tilsluttet Dansk Historisk Forening.
Foreningen er repræsenteret i Museumsrådet for Lejre Museerne og i Den selvejende Institution Tadre Mølles bestyrelse.

Kommende arrangementer:

Onsdag den 10. april 2024 kl. 19.00:
Foredrag om konflikten om Østgrønland ved Torkild Kjærgård i Felix, Lejre.

Mandag den 13. maj kl. 17.30 til ca. kl. 20, 2024:
Besøg på Aastrup. Selve rundvisningen tager syv kvarter, og der serveres en forfriskning.
Max antal deltagere: ca. 30.

Mandag den 9. september 2024 kl. 19.00:
Foredrag om Kalundborgbanen i anledning af 150 års jubilæet for dens oprettelse
ved Ole Chr. Munk Plum på Gundestedgård.

Nyt på hjemmesiden:

Følg dette link: Skitser-fra-hvalsoe-skovene/

Foreningens aktuelle kommentarer:

Forslag til Lejre kommuneplan 2021 okt. 2021

Kommentarer fra tidligere år findes i arkivet under Dokumenter

Oplysning om lokalhistorien fås også bl.a. følgende steder:

Lejre Lokalhistoriske Arkiv

Hvalpestien, der har opsat infotavler rundt omkring i gamle Hvalsø kommune.

Facebookgruppen Hvalsø minder, hvor alle medlemmer kan deltage i debatten.