Home

Egnshistorisk Forening for Hvalsø

Egnshistorisk Forening for Hvalsø (EHF) blev startet den 14. september 1976 på privat initiativ af beboere i Hvalsø Kommune.
EHF er tilsluttet Dansk Historisk Forening.
Foreningen er repræsenteret i Museumsrådet for Lejre Museerne og i Den selvejende Institution Tadre Mølles bestyrelse.

Kommende arrangementer:

Onsdag den 12. april kl. 19.00 på Gundestedgård:
Lysbilledshow om Hvalsø hovedgade gennem 120 år. Knud K. Petersen vil vise billeder og fortælle.
Vi håber, forsamlingen vil deltage aktivt, så vi kan få en god snak om bygningerne på hovedgaden og deres historie. Efter foredraget er der kaffe og kage. Der vil også være bogsalg.

Mandag den 24. april kl. 19.30 på Gundestedgård:
Oberst Søren Bo Bojesen, stiftsforvalter på Aastrup, vil holde foredrag om
Ruslands krig i Ukraine; baggrund, status og mulige udfald.
Rusland kan ikke forstås med forstanden… hvad har Putin gang i?!
Det er et fælles foredrag for de tre historiske foreninger og Arkivet.

Onsdag den 26. april kl. 19.00:
Kirkegårdsvandring og besøg i Gershøj kirke, ledet af Karl-Johan Rubæk

Søndag den 21. maj kl. 10.30 ved Ledreborg:
Omvisning i Dyrehaven ved Ledreborg, hvor det Peripatetiske Akademi lå i anden halvdel af 1700-tallet. Omvisningen er ved historiker Tobias Mortensen fra Lejre Arkiv. Akademiet var et stisystem med buster, skulpturer og obelisker – en lærehave fra Oplysningstiden. Omvisningen vil være en kulturhistorisk vandring på de stier, der tidligere udgjorde haven. Vi vil også se nogle af havens i alt 381 forskellige indskrifter om Nordens historiske kongeslægter, ligesom man stadig kan se enkelte statuer, støtter og buster. Turen varer ca. 1,5 time.
Mødested: Parkeringspladsen ved Ledreborg Allé lige før Ledreborg.
Maksimalt antal deltagere er 30 personer. Derfor er der tilmelding til Thyra thsj@mail.dk
Der er en entré til haven på 30 kr. per person, som betales via mobile pay til Ledreborg.
Omvisningen kan ses som en forlængelse af den film, vi så på generalforsamlingen.

I maj måned på Østergård:
Foredrag om Fredehjemsinstitutionen, især Fredehjemmet på Østergård, ved Flemming Damgård

Torsdag den 5. oktober på Felix:
Hans Christian Davidsen vil fortælle om Nazisternes sidste tilflugt. Det er også et fælles foredrag.
Nærmere information senere.

Nyt på hjemmesiden:

Følg dette link: Skitser-fra-hvalsoe-skovene/

Genopretningsprojektforslag Aastrup Kloster juli 21

Foreningens aktuelle kommentarer:

Forslag til Lejre kommuneplan 2021 okt. 2021

Kommentarer fra tidligere år findes i arkivet under Dokumenter