Home

Egnshistorisk Forening for Hvalsø

Egnshistorisk Forening for Hvalsø (EHF) blev startet den 14. september 1976 på privat initiativ af beboere i Hvalsø Kommune.
EHF er tilsluttet Dansk Historisk Forening.
Foreningen er repræsenteret i Museumsrådet for Lejre Museerne og i Den selvejende Institution Tadre Mølles bestyrelse.

Bent Gottfredsen, vores mangeårige formand, døde lørdag den 22. april efter længere tids sygdom.

Kommende arrangementer:

Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 19.30
Foredrag på Østergård
Foredrag ved Flemming Damgaard Larsen
der vil fortælle om Østergårds omtumlede tilværelse og senere oprettelse af ”Fredehjemmet”.
Entre 20 kr.
Der serveres kaffe, te og kage i pausen. Øl og vand kan købes.
Arrangører: Østergård og Bramsnæs Lokalhistoriske Forening
Adressen er: Aktivitetscenter Østergård
Karlebyvej 58
4070 Kirke Hyllinge
20 min kørsel, 14 km

Søndag den 21. maj kl. 10.30 ved Ledreborg:
Omvisning i Dyrehaven ved Ledreborg, hvor det Peripatetiske Akademi lå i anden halvdel af 1700-tallet. Omvisningen er ved historiker Tobias Mortensen fra Lejre Arkiv. Akademiet var et stisystem med buster, skulpturer og obelisker – en lærehave fra Oplysningstiden. Omvisningen vil være en kulturhistorisk vandring på de stier, der tidligere udgjorde haven. Vi vil også se nogle af havens i alt 381 forskellige indskrifter om Nordens historiske kongeslægter, ligesom man stadig kan se enkelte statuer, støtter og buster. Turen varer ca. 1,5 time.
Mødested: Parkeringspladsen ved Ledreborg Allé lige før Ledreborg.
Maksimalt antal deltagere er 30 personer. Derfor er der tilmelding til Thyra thsj@mail.dk
Der er en entré til haven på 30 kr. per person, som betales via mobile pay til Ledreborg.
Omvisningen kan ses som en forlængelse af den film, vi så på generalforsamlingen.

Mandag den 11. september kl. 19.00 på Gundestedgård:
En gentagelse af Knud Petersens lysbilledforedrag om Hvalsø Hovedgade gennem 120 år.
Det er gratis at deltage.

Torsdag den 5. oktober på Felix:
Hans Christian Davidsen vil fortælle om Nazisternes sidste tilflugt.
Det er et fælles foredrag for de tre historiske foreninger og Arkivet.
Nærmere information senere.

Nyt på hjemmesiden:

Følg dette link: Skitser-fra-hvalsoe-skovene/

Genopretningsprojektforslag Aastrup Kloster juli 21

Foreningens aktuelle kommentarer:

Forslag til Lejre kommuneplan 2021 okt. 2021

Kommentarer fra tidligere år findes i arkivet under Dokumenter