Home

Egnshistorisk Forening for Hvalsø

Egnshistorisk Forening for Hvalsø (EHF) blev startet den 14. september 1976 på privat initiativ af beboere i Hvalsø Kommune.
EHF er tilsluttet Dansk Historisk Forening.
Foreningen er repræsenteret i Museumsrådet for Lejre Museerne og i Den selvejende Institution Tadre Mølles bestyrelse.

Kommende arrangementer:

Mandag den 8. april kl. 19.30 på Gundestedgård:
Stiftende generalforsamling for Historisk Forening for Bramsnæs og Hvalsø

Onsdag den 10. april 2024 kl. 19.00:
Foredrag om konflikten om Østgrønland mellem Danmark og Norge i 1930erne ved Thorkild Kjærgård i Felix, Lejre.

Mandag den 13. maj kl. 17.30 til ca. kl. 20, 2024:
Besøg på Aastrup. Selve rundvisningen tager syv kvarter.
Max antal deltagere: ca. 30.
Entré 80 kr. pr. person betales med mobile pay til en indsamlingsboks med nummeret 1374MF og navnet Rundvisning Aastrup

Tirsdag den 23. april kl. 19
Kirkegårdsvandring, Kirke Sonnerup Kirke. Fhv. sognepræst Birgit Svendsen vil fortælle om kirken. Arrangeret af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening.

Mandag den 9. september 2024 kl. 19.00:
Foredrag om Kalundborgbanen i anledning af 150 års jubilæet for dens oprettelse
ved Ole Chr. Munk Plum i Kulturhuset i Hvalsø.
Bemærk ændringen af stedet!

Nyt på hjemmesiden:

Følg dette link: Skitser-fra-hvalsoe-skovene/

Foreningens aktuelle kommentarer:

Forslag til Lejre kommuneplan 2021 okt. 2021

Kommentarer fra tidligere år findes i arkivet under Dokumenter

Oplysning om lokalhistorien fås også bl.a. følgende steder:

Lejre Lokalhistoriske Arkiv

Hvalpestien, der har opsat infotavler rundt omkring i gamle Hvalsø kommune.

Facebookgruppen Hvalsø minder, hvor alle medlemmer kan deltage i debatten.