Arrangementer 2008 – 2010

Søndag den 14. november 2010 besøgte vi Tveje Merløse Kirke. I voldsomt silende regnvejr samledes en god snes Lejreborgere inde i kirken. Her blev vi mødt af en overraskelse, idet organisten spillede for os på det helt specielle orgel, der var bygget for at kunne være oppe i herskabspulpituret. Efterfølgende fik vi lov at gå op i pulpituret at skue ud over kirken og føle os som herremænd. Sådan har man også engang kunnet gøre det i Såby kirke.

Tveje Merløse kirke

Vel nede igen berettede Karsten Schølling grundigt om kirkens arkitektur, historie samt ikke mindst om restaureringen/ tilbageføringen af den. Desuden gennemgik vi interiøret og kalkmalerierne.

Interiør

Tveje Merløse kirke kaldes også katedralen blandt vore frådstenskirker. Den blev opført af den magtfulde Hvideslægt omkring 1090 som en storslået herremandskirke. Den er en af Nordeuropas vigtigste kirkebygninger, fordi den har bevaret en stor del af sin autenticitet med tvillingetårne, herskabsgalleri og fremstår i frådsten og rå kamp. Dertil kommer nogle af Sjællands ældste kalkmalerier og et meget rigt interiør. Trods regnen kom vi dog også rundt om kirken og fik set på frådstensarkitekturen og interessante detaljer, f. eks. at tårnene ikke var helt ens. Efterfølgende nød vi den medbragte kaffe i menighedshuset.

Neandertalerne i Ejby og Kornerup Søs historie.

Foredrag mandag den 8. november 2010 på Gundestedgård

Lis Højlund Pedersen fortalte for lidt over 30 tilhørere om sit arbejde med pollenanalyser på RUC. Meget spændende. Særligt koncentrerede hun sig om Eem-tidens aflejringer i kystskrænten ved Ejby Ådal. Her havde amatørarkæolog Erik Madsen i 50 `erne og 60`erne udgravet og opsamlet flintredskaber fra en neandertaler boplads. Dateringen blev dengang foretaget på baggrund af fund af tilvirkede redskaber fundet ”in situ” i tydelige Eem-lag med de dertil hørende karakteristiske muslinger. Det havde arkæologerne stillet sig meget skeptiske overfor, hvorimod geologerne straks havde accepteret dette. Siden havde RUC foretaget termoluminicens målinger – med hjælp fra Risø – i lagene. De viste klart en datering til 121 000 år før vor tid. Selv havde Lis fundet pollen fra avnbøg, fyr og gran i Eem-leret, hvilket viser en varmeperiode og i øvrigt er karakteristisk for Eem-perioden. Derpå fik vi en gennemgang af Kornerup Søs historie på baggrund af sedimentundersøgelser fra RUC. For os Lejreborgere var den klare datering af, kæmpeprojektet ”gennemgravningen af Langvad Å systemet gennem Kornerup Sø” til ca. år 850 af største interesse. Projektet viser, at der dengang i Lejre har været et administrativt centrum med en så betydelig magt, at fundet af Odin-figuren bringes i erindring. Der er kun én antagelig forklaring på dette – her har vi haft en eller flere vandmøller. Dette stemmer overens med de ældste jyske dateringer, men er nyt for Sjælland. Et udvalg af Madsens Stene – Danmarks ældste flintredskaber forevistes som afslutning til stor interesse. Hvorfor er de ikke på Nationalmuseet?

Premiere på filmen Vandets kræfter – set fra Tadre 2010

Se på landbrug – gå i skoven

De tre historiske foreningers og Skov og Naturstyrelsens fællesarrangement fredag i Bistrupskovene: Gå i skoven – se på landbrug Fredag den 23. april 2010 blev en stor succés.Der samledes over 40 personer til det. Landinspektør Niels-Christian Clemmensen fra Kulturarvstyrelsen viste sig som en dybt engageret og meget smittende formidler. Indledningsvis fortalte “Clemme” om de nye laserkort, der blev optaget fra fly, og om hvordan de med centimeters nøjagtighed uden hensyn til vegetationen kunne vise jordoverfladen.Vi så også eksempler herpå. Det var ganske forbløffende. Selv de mindste detaljer, der næsten ikke var til at erkende på jorden, trådte helt klart frem. Dernæst præsenterede Bent Gottfredsen Viggo Nielsens bog Oldtidsagre i Danmark bind tre Sjælland, Lolland, Falster og Møn og anbefalede den meget. Lokalt er registreret oldtidsagre under Ryegård, Ledreborg, Lindholm og i Bistrupskovene. Undervejs ind i skoven registreredes en ny oldtidshøj! Ved Alabasthøj viste Clemme os højryggede agre fra middelalderen. De er fremkommet som et resultat af pløjningen. Kortene viste i øvrigt, at hele området var dækket af dem. Her ligner de en redekam. Det kræver et trænet øje at se dem fra jorden, da de er ca. fem meter brede og højdeforslellene kun er på omkring en halv meter. Hele denne store del af skoven har været opdyrket i middelalderen. Måske har det været landsbyen Kvandrups agre. I samme område fandtes bronzealderagre opbygget som brede terrasser med op til 1½ meter høje skrænter bygget af græstørv af hensyn til drænet. Jordarbejderne hertil har været enorme – større end til højene. Agerinddelingen blev markeret med en skålsten med tre gruber, der dog var så medtagne af tidens tand, at de bedst kunne føles.  Nær Kvandruphuset så vi i skoven og på marken (her tydeligtst på kortet) en gammel fægang, hvor igennem man har ledt kvæget på græs i overdrevet. Her var også gamle fiskedamme, mølledamme og veje. En høj knold med stejle sider omgivet af vådområder viste sig at være dagens sensation. Den har længe været kendt af lokale folk, der har undret sig og haft mange gætterier. Den viste sig at være en befæstning fra jernalderen, hvor siderne var gravet ekstra stejle til det sidste forsvar. Den er en regulær borg, som vi kender dem fra Østersøens øer. Efterfølgende i middelalderen tyder meget på, at der har ligget en mølle på den, således at Kvandrup – af Kværndrup – har haft både vind- og vandmølle. Arrangementet følges op med et nyt i oktober på Felix, hvor Clemme vil vise de lokale laserkort og forklare om dem. Her vil vi i Lejres skove kunne se veje og agre fra oldtid til middelalder, samt ikke registrerede høje.

Niels-Christian Clemmensen

Se på landbrug Fredag den 22. oktober 2009 kl. 19.30 på det gamle mejeri Felix i Lejre

Landinspektør Niels-Christian Clemmensen, ”Clemme”, fra Kulturarvstyrelsen fortalte først indgående om den tekniske baggrund for Reliefkortet eller Den digitale Højdemodel, kortet der med imponerende nøjagtighed viser selve jordoverfladen uden hensyn til vegetationen.Dernæst fremviste han kort fra egnen efter deltagernes ønsker, hvor man tydeligt kunne se oldtidsagre og de middelalderlige højryggede agre – redekammene. De mange deltagere fik sig en spændende aften til trods for en ikke netop lydløs danseundervisning i de tilstødende lokaler. Vi håbede engang, at vi hørte udmarchen – men den gentog sig – igen og igen. Sammen med Clemme kom også selve mesteren, Viggo Nielsen, hvis bog om oldtidsagre er anmeldt i sidste nummer af Lethrica. Viggo bidrog flere gange til Clemmes fremlægning af kortene. Deres indbyrdes samspil var nok aftenen højdepunkt, hvis det da ikke var, da de begge samtidig blev gjort opmærksomme på nogle agersystemer på Bognæs, som de hidtil ikke havde registreret, selv om de var op til 10 cm høje, og Viggo havde besigtiget arealerne grundigt. De blev tavse, ja virkede næsten flove. Vi andre forblev dybt imponerede af deres hidtidige indsats. Vi ved, at de netop nu er i fuld gang med at undersøge stedet. Arrangør var de historiske foreninger i Lejre Kommune sammen med Skov og naturstyrelsen.

Året Pris 2009

Lørdag den 7. november samledes små 40 personer på Omøvej 11 i Kirke Såby, hvor de overværede uddelingen af Årets Pris 2009 til Mette og Jesper Reumert for forbilledlig restaurering af deres ejendom. Her var både familie, naboer og medlemmer af foreningen. Et festligt indslag var naboerne, der mødte op i flok og følge med en masse planter til haven i en flagsmykket trillebør.

Årets hus 2009

Efter prisoverrækkelsen fortalte Jesper om det store arbejde med restaureringen – et arbejde, der til tider bød på overraskelser af den besværlige slags. En billedsamling illustrerede før-situationen, som man i dag ikke kan forestille sig, hvis man ikke havde kendt huset tidligere. Til sidst blev vi budt indenfor til besigtigelse af det meget smuk og funktionelt indrettede lille hus. Her serverede værtsparret endda kaffe og lækker æblekage af æbler fra havens gamle træ .

Formandens tale

Formandens tale:

Egnshistorisk Forenings bestyrelse har besluttet – blandt flere indkomne forslag – i år at tildele Årets Pris til Mette og Jesper Reumert for forbilledlig renovering af ejendommen Omøvej 11 i Kirke Såby. For fire år siden erhvervede I ”Gartnerhuset” , der da var i en meget dårlig tilstand. Det trængte til ”en kærlig hånd” – hvis det da ikke snarere var et ”håndværkertilbud”. Desuden var en meget grundig oprydning på grunden tiltrængt. I gik på med stor energi. I rådførte Jer med en arkitekt, der skønnede, at fem år nok var tidsrammen, når I satsede på meget langt hen af vejen at klare opgaven selv. For et halvt år siden flyttede I så ind. I mellemtiden havde I også klaret at få to børn. Det er godt gået. Mange lokale har gennem årene fulgt Jeres arbejde med at få Gartnerhuset til at blive en tidssvarende bolig for en ung familie af i dag. Kunne de mon klare det? Blev Gartnerhuset reddet?Det kunne I, og det gjorde det. I har ganske nøje holdt Jer til lokalplanen. Tak for det. I har heller ikke gået på nogen lette kompromisser med det optimale. Huset står i dag, som det altid har stået hvidt og med mørkegrønne vinduer. Tre vægge og én skorsten er oprindelige. Vinduerne er nye, men de sidder, hvor de altid har siddet, og de er selvfølgelig med koblede rammer, smalle sprosser og kitfals. Der er genbrugt mest muligt. I har renset de gamle mursten af til genanvendelse, og i har brugt originale teknikker og materialer som ler og sand. Taget er naturligvis stadig strå, men det har fået veltilpassede kviste, som det kan bære. Indvendigt opfylder huset alle tidens krav og har alligevel bevaret meget af det gamle miljø. Med Jeres indsats har i fremtidssikret et lille stykke af vores kulturarv, men en meget vigtig lille del. For det er af stor betydning, at vi ikke kun bevarer det store og betydningsfulde – slotte og herregårde, som enhver kan se bør bevares, men også gode eksempler på de mere ydmyge huse, for det var jo der, vi boede de fleste af os. Nu er vi jo ikke nogen stor og rig forening, så selve prisen består af et diplom og en messingplakette. Motivet er den gamle eg på Hejede Overdrev – foreningens bomærke – indtil for få år siden Danmarks næstældste træ. Det er tegnet af Birte Lund fra Hvalsø. Selve plaketten er lavet af Karsten Druedahl fra Atterup. Hjertelig tillykke og måtte Jeres eksempel blive til inspiration for andre. Bent Gottfredsen, Formand

Besøg i Valsølille og Jystrup kirker den 24. oktober 2009.

Selv om vejret var lidt kedeligt med blæst og regn, var der mødt ca. 30 personer op til vores kirkebesøg. Vi startede i Valsølille, hvor vi så kirken og kirkegården. Sanne Borgstrøm Andersen fortalte levende om kirken, dens inventar og om, hvilken tilknytning Valsølille kirke har til slægten Bruun de Neergaard på Skjoldenæsholm gods. Vi så selvfølgelig også Bruun de Neergaard slægtens gravsteder på kirkegården. En seværdighed var også træet, som står lige ved indgangen til kirkegården. Dette træ er et Ginkgo Biloba, som man efter sigende udvinder et af de ældste naturlægemidler af. Dette middel skulle være det mest solgte naturlægemiddel på verdensplan. Herefter kørte vi til Jystrup kirke, hvor vi ligeledes fik en grundig og levende rundvisning af Sanne. Monstras skabet til venstre for alteret er enkelt i udførelse og meget smukt og stammer helt tilbage fra katolsk tid. Altertavlen er højrenæssance fra starten af 1600 tallet. Dåbsfadet er nederlandsk fra 1642 og meget smukt med Claus Urnes og Hilleborg Mormands våben. Efter rundvisningen indtog vi kaffen i ”Stalden”. Her gik snakken livligt ved bordene. Det var en rigtig god idé med en god kop kaffe som afslutning på en dejlig lørdag eftermiddag.

Landsbyvandring fra Skov-Hastrup til Kvandrup

Søndag den 4. oktober 2009 samledes små 30 personer trods storm og regn – nogle gange næsten vandret – i nogen ly under den store gamle pil ved gadekæret i Skov-Hastrup. Her fortalte arkivar Bente Trane om byens historie, godt suppleret af lokale nuværende og tidligere beboere. Vi fik en grundig indføring i skoleforholdene og kom omkring alle gårdene og købmændene, samt ikke mindst savværket med dets skiftende funktioner, som f. eks. økseskaft- og trillebørsfabrik. Særlig interessant var det at høre om, hvor mange erhverv der tidligere har været i så lille en landsby. Bente medbragte også kopier af originalkort og af ældre fotos, som vi lod gå rundt, mens vi holdt godt fast på dem med vore klamme fingre.

Efterfølgende vovede en lille tapper skare sig anført af Bent Gottfredsen op ad Kvandrupvejen gennem det smukke overdrev og ind i skovens relative læ. Her så vi på den store dæmning fra græsmøllen, små dæmninger fra middelalderlige gydedamme, den tydelige fægang med volde på begge sider og den stensatte brønd bag Kvandruphuset. Brønden var – helt usædvanligt – uden vand efter den lange, tørre sommer.

Kvandruphus og Storskoven. Den gamle fægang, der løber mellem bakkerne og fortsætter ind i skoven

LHF om indvielsen af Gudernes Stræde 13. september 2009

Se en 18 minutter lang film fra indvielsen af Gudernes Stræde her
Filmen er udgivet af Lejre Fredningsforening og produceret af Malling Fotografi & Film 2009

Sonnerupgård

Sammen med Lejre Arkiverne havde vi den 9. juni 2009 besøg på Sonnerupgård. Trods regn i tove dukkede langt over 20 personer op – endda nogle på cykel. Birgitte Israelsen tog os heldigvis straks indenfor i den smukt indrettede store lade, hvor Bente trane fra Arkivet i Hvalsø og Bent Gottfredsen fra foreningen berettede om herregårdens historie og Birgitte selv om stedet i dag. Bente havde fundet mange gamle spændende dokumenter frem, f. eks. ansættelseskontrakter der gjorde fortiden lyslevende.

Sonnerupgård

Vi kom en tur rundt og så de seneste tiltag bl. a. de nyindrettede gamle sikringsrum fra Den kolde Krigs tid, da forsikringsselskabet havde gjort klar til i tilfælde af konflikt at flytte ud hertil fra København. Da vi efterfølgende kom ud, var styrtregnen stoppet, og vi fik besøgt voldstedet og den smukke park.

Valborgaften 2009

I det usædvanligt fine forårsvejr samlede det hidtil største antal gæster til foreningens traditionsrige Valborgaften på Tadre Mølle med folkedans, musik og god forplejning. Den hidtil smukkeste majstang blev pyntet og rejst uden problemer – næsten helt lige. Bålet måtte vi dog undvære, da der også var andre gæster på møllen. Af samme årsag måtte desværre også de planlagte gamle lege for børn udgå.

Trods alle forholdsregler undgik vi dog ikke at blive hjemsøgt af heksen. Formanden hidkaldte straks den gamle møllenisse – gårdboen. Han gjorde først et ihærdigt forsøg på at jage hende bort, men da hun så truede ham med, at han så ikke ville få mere af hendes brug, blev han stærkt betænkelig, og efter at have fået en solid tår, tillad han hende at blive bare hun ikke forheksede folk alt for meget og i det mindste holdt sig fra børnene. Det sidste lovede heksen straks: ”Jeg kan ikke fordrage børn. De er grimme og de larmer”.

Kilder – frådsten og møller.

Den 28 marts 2009 samledes en betydelig skare ved Heslemølle, hvor vi blev vist rundt af ejeren Ole Olsen på den mest fremragende vis. Vi fik set Røde Kilde, eller rettere kilder – Sjællands vandrigeste, der trak fire møller – og det gamle frådstensbrud, hvor man brød bygningssten til Soderup Kirke, samt ikke mindst vandfaldet, hvor landets største vandhjul engang har drejet. Derfor brugte vi i indbydelsen det gamle navn Heslemølle (Haslemølle) og ikke det nyere Hestemølle, som er en forvrængning. I tilgift kom vi ind i det gamle møllehus og ud at se Elverdamsdalens sidste udskridning, der måske ikke er mere end 1000 år gammel. Næste stop var det gamle fuglereservat ved Landevejen. Her viste Ole Olsen igen rundt og alle var med på at smyge sig igennem de værste tilgroninger, så vi kunne få set de mange opstemninger og kanaler, vandfald og søer, samt som det allervigtigste akvædukten, der leder Røde Kildes vand over Elverdamsåen til den fjerde mølle. Sidste stop var ved Åstrup, hvor formanden fremviste et gammelt møllested – måske Kvarmløse Vandfaldsmølle – og den stensatte rende, der engang ledte vandet parallelt med dalen ned til møller nær selve Åstrup. Koordinater: Møllestedet N 55 37,285 Ø 11 47,542, Den stensatte rende N 55 37,218 Ø 11 47,626. NB: Søndag den 25. oktober kl. 10.00 åbner miljøministeren et Spor i Landskabet på Hestemølle hos Ole Olsen. Hermed bliver der offentlig adgang til herlighederne. EHF har megen ros til Ole Olsen for dette flotte projekt, der også indebærer forbedrede adgangsforhold og en synlig kildekalkprofil.

Haraldsted kirke mm. 14. marts 2009

Kildekalk – Frådsten, Danmarks ældste bygningssten

Den 25 oktober 2008 kl. 14.00 mødtes 40 deltagere i det gode vejr ved Kirke Sonnerup Kirke for at høre og se om kildekalk og kulturhistorie. Formanden, Bent Gottfredsen, bød velkommen. Herefter beså vi den sjældne frådstenskirke, der antages grundlagt af et medlem af Hvideslægten engang først i 110-tallet. Derpå gik vi ind i kirken, blev bænket og fik fortalt grundigt om kildekalkens dannelse og kulturhistorie. Næste punkt var et besøg opdelt i grupper i tårnet med en fantastisk udsigt og på kirkeloftet over hvælvene. På loftet var der interessante romanske bygningselementer i frådsten og rester af kalkmalerier samt historisk ”håndværkergrafitti”.

Efterfølgende besøgte vi det gamle frådstensbrud i Vintre Møller, hvor de fleste fik en stump frådsten med hjem, og Sjællands eneste klippevandfald overfor. Vi konstaterede, at vort vandfald ud over frådstenen førte betydeligt mere vand end Bornholms berømte vandfald i Døndalen.