Arrangementer 2011 – 2015

Den Sjællandske Midtbane med tog fra Næstved via Hvalsø til Frederikssund gennem 8 år. Foredrag torsdag den 19. november 2015 på Gundestedgård

Ole-Chr. M. Plum fortalte om Midtbanen og viste billeder fra både før og nu. Foredraget var uhyre velbesøgt, 55 interesserede tilhørere. Jernbanen Næstved – Ringsted – Hvalsø – Frederikssund var planlagt som en ”ringbane” uden om København. Den var planlagt at skulle fortsætte til Hillerød, hvorfra man ad banen ”Lille Nord” så kunne køre videre til Helsingør.

Forhistorien er lang, og banen blev først anlagt efter 1. Verdenskrig. Privatbilismen vandt frem, og busruter blev hårde konkurrenter. Kunderne svigtede Midtbanen, hvis levetid Ringsted – Hvalsø – Frederikssund blev kort. Fra Hvalsø gennem Hornsherred til Frederikssund kørte togene kun i 8 år. I dag eksisterer kun strækningen mellem Ringsted og Næstved, der er en del af Sydbanen. Midtbanen satte sine spor gennem landskabet, og selv omtrent 80 år efter lukningen kan man mange steder se, hvor banen havde sit forløb.

Rundvisning på Roskilde Museum Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 14 – 16.

22 medlemmer var mødt op for at deltage i den meget grundige gennemgang af alle de permanente udstillinger.Oldtiden var bl. a. repræsenteret ved det imponerende urokse skelet fra Himmelev.Vi så en model af Roskilde som middelalderby – Danmarks første hovedstad.Der var også udstillinger fra nyere tid.

Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes har været med til at designe udstillingerne.

UDFLUGT TIL KALUNDBORG OG RØSNÆS lørdag den 29. august 2015

Normalt er en kirke udstyret med kun et kirketårn, mens nogle få har tvillingetårne eller dobbeltspir. Men hele 5 tårne er der blot én kirke på vore breddegrader, der har, nemlig Kalundborgs Vor Frue kirke. Enestående i Nordeuropa troner den 5-tårnede i Kalundborgs Højby, som er byens middelalderområde. Esbern Snare regnes for byens grundlægger, men det er først efter hans død, at hans datter Ingeborg har taget initiativ til at opføre kirken. En mindre flok medlemmer havde taget turen til Kalundborg, og den meget lokalhistorisk kyndige guide viste os rundt i middelalderbyen og i kirken. Man kan spørge, hvorfor kirken har dette usædvanlige udseende, og hvorfra inspirationen kom. Kirkens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire arme afsluttes med et tårn. Det femte tårn står i midten på fire granitsøjler. Det skal symbolisere ”Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud og mennesker skal bo sammen. En anden ting, der tiltrak sig stor opmærksomhed, var de kæmpestore 250 år gamle morbærtræer, der stod uden for museet – med modne bær!

Derefter gik turen videre ud på Røsnæs. I de skønne naturomgivelser nød vi den medbragte frokost. Udflugtens andet mål var selve fyret, hvor der for få år siden er oprettet et interessant museum, som på forskellige aktiverende måder fortæller stedets dramatiske historie – fra Englænder-krigene i begyndelsen af 1800-tallet over besættelsestiden 1940-45 til den kolde krig.

Den 1. juni 2015 havde foreningen inviteret til en aftentur i Ejby Ådal. 36 deltagere var mødt op for at nyde det rigtig flotte vejr, det gode selskab og ikke mindst Bent Gottfredsens spændende beretninger. Første stop var bautastenen Troldbykællingen, ifølge sagnet en forstenet troldkælling, der ville forhindre et kirkebyggeri, men blev ramt af solens stråler og forvandlet til sten. Næste stop var området, hvor amatørarkæolog Erik Madsen havde fundet primitive flintredskaber, der kunne dateres langt tilbage, og konkluderet, at der engang havde været neandertalerboplads her. Vi fik den fascinerende fortælling om Erik Madsen, der blev anerkendt af geologerne, men aldrig af arkæologerne.

Ind imellem hørte vi om planterne, vi stødte på, hvor især majgøgeurt og gul iris var fremme. Alt i alt en rigtig dejlig aften.

Valborgaften 2015

Valborgaften på Tadre Mølle samlede mange gæster trods kraftig regn kort før start og koldt vejr. Det kunne mærkes, at det var Store Bededag og dermed fridag næste dag. Der var rigtig mange børn med. Det var dejligt. Majstangen blev smukt pyntet og rejst af stærke kvinder og mænd. Sawarabykoret og børnekoret Såbynoderne sang så det var en sand fornøjelse. Sirenerne fra Lirum Larum spillede op til dans, så vi kunne få varmen, selv om det kneb for nogle af musikerne at holde den fornødne varme i fingrene. Traditionen tro dukkede heksen op, og den gamle gårdbo prøvede endnu engang at jage hende bort, men han gav ganske op efter en solid tår af hendes heksebryg. Møllevennerne solgte mad og drikke og i dagens anledning også varme hveder – alt til fordel for Maries Hus. Arrangør var Egnshistorisk Forening med bistand af Tadre Mølles Venner.

Busture Lejre Kulturdage 25. april og 5. maj 2015

Ungarerne i Danmark

Tirsdag den 13. januar 2015 havde de tre historiske foreninger i fællesskab indbudt til foredrag på Gundestedgård i Hvalsø.Emnet var de ungarske tropper i Danmark ved Anden Verdenskrigs afslutning her på 70 året for begivenhederne. Det var første gang vi forsøgte et foredrag i fællesskab, så spændingen var stor. Hvad blev fremmødet? Kom folk? Det gjorde de. Vi blev næste 70. Forfatteren Søren Peder Sørensen holdt et fremragende foredrag om dette indtil nu noget oversete kapitel i vores historie og også i Ungarns historie. Det var gribende at høre om de menneskelige skæbner i denne turbulente tid. Særlig intenst blev det, da den 90-årige tidligere koncertmester og professor Béla Detreköy tog ordet og berettede om, hvordan han og hans familie kom til Danmark i januar 1945. Mod mødets slutning kunne en tilhører som noget nyt oplyse, at ungarerne også havde været indkvarteret privat her på egnen. Desuden blev der medbragt ”nye” fotos.

Våbennedkastningerne

Den 28. oktober 2014 holdt John og Jonna Helmersen et meget engageret og vellykket foredrag med fotos og filmklip på Gundestedgård om våbennedkastningerne på egnen under Anden Verdenskrig. Foredraget trak en næsten fuld sal. Her blev fokuseret både på de store historiske linier, som hvorfor De Allierede leverede våben til Den Danske Modstandsbevægelse i stedse større mængder op mod krigens afslutning til hvem og til hvilket brug. Udviklingen i den danske befolknings holdning under krigen og dermed til modstandsbevægelsen var også et stort emne ligesom forholdet mellem modstandsbevægelsen, politikerne og hæren. De ofte dramatiske lokale begivenheder belystes grundigt for vores skove, var et af de vigtigste steder for våbennedkastningerne. Efterfølgende var spørgelysten stor og kommentarerne mange.

Sagn og myter, tur til Tempelkrog

Lørdag d. 27. september 2014 havde Egnshistorisk Forening for Hvalsø arrangeret en vandretur til Lommestenen, der ligger i bunden af Tempelkrog på Brammernæsset tæt på dæmningen.Vejret var fint, og en flok på 36 personer startede ad Ordrup Gade, derpå ad Isefjordstien og på dæmningen over Tempelkrog til Elverdamsåens udløb i Isefjorden. Mange af os havde ikke været på de kanter før, og flere ikke – medlemmer havde også sluttet sig til os.Det blev en rigtig flot tur.Turleder var Bent Gottfredsen, der veloplagt (som sædvanligt) fortalte om planter på vores vej og andre ting, vi stødte på.Vi fik selvfølgelig også sagnet om trolden: Kæmpestenen blev i sin tid kastet af trolden i Nellikehøj ved Vester Såby for at standse klokkeringningen fra Ågerup Kirke, men den ramte forkert. Mærkerne af troldens fingre ses stadig tydeligt på den fredede sten.På selve dæmningen hørte vi om et stort, meget lovende naturgenopretningsprojekt, som der arbejdes på for tiden. Dette skulle meget gerne ende med en stor ferskvandssø mellem dæmningen og motorvejen og en genslyngning af Elverdamsåen.

Tur til historiske perler i Sydvestsjælland 30. august 2014

Dette års sensommerudflugt gik til Sydvestsjælland, hvor vi besøgte 3 seværdigheder af høj klasse. Første stop var Borreby Herreborg, en klassisk borg med voldgrav og skydeskår. Vi blev budt velkommen af ejeren Joachim Castenskjold, 8. generation i denne slægt. Han berettede levende om Borrebys historie og viste os rundt bl.a. i borgens kapel, som stadig er i brug, og storstuen på 1.sal i hovedbygningen. Borreby har store arealer og drives som landbrug med hovedvægten på halm til forbrænding. Castenskjold er aktivt teaterinteresseret, hvilket har givet sig udtryk i indretningen af en stor teatersal i en gammel ladebygning: Borreby Teater. Salen er imponerende med alle moderne faciliteter og indrettet under skyldig hensyntagen til de fredningsbestemmelser, som hviler på en fredet bygning. Efter besøget og rundvisningen på Borreby kørte de 18 deltagere til Stigsnæs havn, hvor de medbragte madpakker blev indtaget i blæst og med udsigt til Agersø og færgefarten til denne ø og Omø.

På vej mod Holsteinborg gjorde vi holdt ved Ørslev Kirke, som er en gammel valfartskirke; Johannes døberen er kirkens skytshelgen, og kilden – Sct. Hans kilde – befinder sig et par hundrede meter fra kirken. Indtægterne fra de valfartende er gået til de kunstnere, som har udsmykket kirken med kalkmalerier. Det skete i første halvdel af 1300-tallet, og man mener, at der har været fire forskellige kunstnere, som hver især har sat deres præg på motiverne – bibelske såvel som verdslige. Det mest berømte kalkmaleri Ørslev kirke er dansefrisen, som på anskuelig vis fortæller, hvordan de ’fine folk’ trådte dansen. Den fylder ikke meget blandt de andre billeder, og der findes ikke magen til i nogen dansk kirke

Turen blev afsluttet med besøg og foredrag på Holsteinborg. Kun en mindre del af slottet er tilgængeligt, da slottet er beboet. Vores guide, Ole Nielsen, modtog os og førte os ind i kapellet, som stadig benyttes som sognekirke. Her holdt han et indholdsrigt foredrag om slottets historie. Bagefter fik vi forevist tre rum på 1.salen.I sin tid – helt tilbage i 17-tallet – blev de brugt som gæsteværelser, når nogle rigets fornemste folk kom på besøg. Et værelse blev beboet af H.C.Andersen, når han kom på besøg, og flere genstande vidner herom. En styrtregn forhindrede os i at få et indtryk af den enorme park i engelsk havestil med udsigt over Holsteinborg Nor til Glænø. Trods ustadigt vejr en oplevelsesrig tur, hvor deltagernes spørgelyst var stor.

Fødselsdagsfest på Tadre Mølle 2014

“Mølle-Marie”s 112 års fødselsdag fejredes den 14. august på Tadre Mølle. 240 glade gæster trodsede truende skyer og mødte op til et overdådigt traktement. Mens der blev fortæret boller, kringle og kreativt udformede lagkager, underholdt visesanger Erik Grip med dejlige viser krydret med herlige anekdoter og historier. Sammen med det veloplagte publikum skabte sangeren en fantastisk stemning i den smukke aften – som det endte med at blive. Der var gjort et stort forarbejde fra arrangørernes side – en indsats, som blev rigeligt belønnet af både kunstner og tilhørere. I pausen var der fællessang – blandt andet den traditionsrige “Møllesang”, og Bent Gottfredsen fortalte om Marie, mens man kunne nyde en velsmagende fødselsdagsbowle – helt i Maries ånd.

Møllevennernes formand, Kjeld Ewald takkede afslutningsvis de frivillige for indsatsen og sponsorerne for deres støtte. Bag arrangementet stod Tadre Mølles Venner og Egnshistorisk Forening. Overskuddet går til den fortsatte restaurering af Maries hus.

Besøg på Roskilde Remise

Foreningens besøg den 24. maj 2014 i den fredede remise samlede 30 deltagere i alle aldre. Vi blev vist rundt af de meget ivrige og engagerede frivillige jernbaneentusiaster, der fortalte om, hvordan de vedligeholdt og istandsatte de gamle damplokomotiver og ikke mindst arbejdede på at genskabe Danmarks første damplokomotiv Odin, der kørte mellem København og Roskilde. Alene mødet med dem var turen værd. Remisen er et arbejdende værksted – og vi fik set dem i arbejde – samt en del af Danmarks Jernbanemuseum. Det var nostalgi for raske drenge (og piger) for alle pengene, men det var også overraskende at opleve, i hvor høj grad dampkraften var blevet højteknologisk med en imponerende effektiv udnyttelse af brændslet, før det ikke længere kunne betale sig at udnytte den. Efter rundvisningen fik vi lov at se os omkring, som vi ville på og i de gamle maskiner. En del af os nåede da også at grisse os passende til. En stor tak til vores hovedomviser Peter W. Rasmussen og til hans kammerater for en herlig eftermiddag. En del vil sikkert huske Peter fra hans tid i kommunalbestyrelsen i ”gamle” Hvalsø, men til møderne var han anderledes klædt.

Besøg i Allindelille Fredskov

Søndag den 6. april 2014 aflagde vi besøg i Københavns Universitets gamle skov, som blev overtaget af Danmarks Naturfond for to år siden. Turen samlede 19 personer, selv om vejret mulede. Vi fik en fin tur, selv om der ikke var så mange udsprungne blå anemoner.Skoven er kendt for sin meget rige flora, men den repræsenterer også et stykke videnskabshistorie og en helt usædvanlig geologi, da den vokser på en vældig kalkplade, som i istiden er blevet revet af undergrunden og transporteret hertil. Desuden er skoven rig på oldtidsagre, ligesom der af plejehensyn ses mange eksempler på ”gammel” skovdrift. Bent Gottfredsen viste rundt og fortalte om skoven og dens historie.

Valborgaften 2014

Foreningens traditionsrige Valborgaften den 30. april var igen en succes med mange gæster. Spillekonerne sirenerne skabte dejlig stemning under pyntningen af majstangen og fortsatte aftenen ud også ved dansen om majstangen. Her fik man varmen i den lidt kølige aften. Under ledelse af Anders Danman sang Sawarabykoret – denne gang suppleret af syv friske piger fra Såby Børnekor. Der blev sunget farvel til vinteren og velkommen til foråret. Der var en helt særlig hyldestsang til møllens store kastanie, som stod med ”lys”. Efter Bent Gottfredsens valborgtale var der fællesange. Heksen havde været til troldegilde i Tølløse. Det blev for kedeligt, og hun troppede lidt forsinket op og blandede sig i dansen med sin troldtromme. Selv om den gamle gårdbo af sig selv dukkede op og forsøgte at jage hende væk, endte alt i fuld fordragelighed. Undervejs solgte møllevennerne sandwichs, kaffe og kage. Det blev en dejlig og stemningsfuld aften.

Sagn og Myter fra Lejreegnen

Den 19. oktober 2013 drog en lille tapper skare til skovs fra Hvalsø i et helt umuligt vejr. Vi besøgte åstederne for nogle af de sagn og myter, der har været beskrevet i Lethrica. Det var Valdemarsvejen, Kong Skinders Høj, kæmpestenen på Ørnevej og kropladsen i Hvalsø. Formanden fortalte om sagnene undervejs. Foreningen havde lovet bagværk til den medbragte kaffe. Det rakte!

Møllemaries 111 års dag fejret på Tadre Mølle 2013

Tilstrømningen var over al forventning, da Egnshistorisk Forening og Tadre Mølles Venner fejrede Møllemaries 111 års dag på møllen med fødselsdagsboller, kringle og lagkage. Omkring 150 mennesker havde fundet vej til møllen i den smukke men lidt kølige aften med måneskin og flagermus. Da alle var forsynet blev ”Møllesangen” sunget i fællesskab, hvorefter guitarrist og sanger Anders Roland og violinist og spillemand Henrik Jansberg tog over. De veloplagte musikere underholdt med et bredt og festligt repertoire. I pausen serveredes fødselsdagsbowle og Bent Gottfredsen fortalte om: Marie som jeg kendte hende. Efterfølgende optrådte Anders Roland sammen med visesangeren Anders Mikkelsen fra Hurup i Thy med egne værker – lune og lyriske viser krydret med anekdoter i ægte nordjysk stil. Der blev også plads til fællessang, som vandt gehør hos publikum. En dejlig og stemningsfuld aften, som vil blive gentaget fremover den 14. august. Aftenens overskud går til den fortsatte istandsættelse af Maries Hus.

Valborgaften 2013

Tirsdag den 30. april genoptog foreningen den traditionsrige majfest på Tadre Mølle i samarbejde med møllevennerne. Det blev en smuk, men kold aften. Majstangen blev pyntet, formanden fortalte om majtraditionerne, Sawarabykoret sang, så det klang, og Sirenerne leverede herlig spillemandsmusik og hjalp med dansen om majstangen. Midt i det ellers pæne arrangement dukkede heksen dog op. Gårdboen Gråskæg tilkaldtes, og det lykkedes ham næsten med hårde ord og drøje hug at fordrive heksen, men så sagde hun, at hvis han slog hende, fik han aldrig mere af hendes bryg. Så blev han svært betænkelig. t endte med, at heksen fik lov at blive under forudsætning af, at hun ikke forheksede nogen alt for slemt.

Lokalplanvandring i Vester Såby

Lørdag den 20. oktober 2012 havde foreningen indbudt til en vandretur i Vester Såby i anledning af forslaget til en bevarende lokalplan for landsbyen. Det blev desværre ikke noget tilstrømningsstykke. Deltagerne mødtes hos formanden på hans bolig i landsbyen i den gamle Smedje. Her fortalte han om landsbyens historie, hvorefter man travede landsbyen igennem og så på de bygninger og den beplantning, der er udpeget som bevaringsværdige. Det blev til megen god snak og nogen debat både om bevarende lokalplaner som sådan og om de konkrete bestemmelser for landsbyen. Der afsluttedes med kaffe og æblekage hos formanden.

Klostre i Nordsjælland 2012

Lørdag den 25. august samledes vi en lille snes personer ved Søen i Hvalsø og drog til Nordsjælland for under Hans Cornelius kyndige vejledning at se på klostre i Nordsjælland – eller rettere klosterruiner. Det havde været tanken, at turen skulle foregå i bus, men på grund af antallet af tilmeldte konkluderede bestyrelsen, at turen ville påføre foreningen et større underskud end forsvarligt. I stedet kørte vi i egne biler med samkørsel. Første stop var Asserbo Slotsruin. Det var nyt for deltagerne, da Hans fortalte, at slottet startede som et karteuserkloster. Senere blev slottet forladt på grund af sandflugten. Stedet fremtræder i dag meget idyllisk, efter at voldgraven er blevet oprenset for flyvesandet. Næste stop var den ensomt beliggende gamle valfartskirke i Tibirke, som i dagens anledning var åben for os. Kirken var engang omgivet af en landsby af samme navn. Landsbyen delte skæbne med Asserbo Slot. Kirken havde også nær gjort det. Herfra smuk udsigt over den nyligt ryddede mose. Tredje stop var cistercienserklostret i Esrum og Esrum Møllegård. Her fik vi klosterets historie gennemgået af en af hovedkræfterne bag restaureringen og åbningen af bygningen for offentligheden Søren Widding. Desværre var der ikke plads til os i stedets restaurant, så vi måtte en lettere omvej over Hillerød for at få stillet sulten. Sidste stop var Æbelholt. Her lå engang Nordens største augustinerkloster. Det var underligt at tænke på, at så stort et anlæg kun har efterladt sig så begrænsede levn. Her havde munkene hospital. I en udstilling ses en udvalgt samling af de mest interessante af de skeletter, der er udgravet på kirkegården. Det var en uhyggelig samling med brud, betændelsesskader, gigt, polio og ikke mindst krigsskader. Særlig gribende var skeletterne af kvinderne, der var blevet begravet med deres fostre og skelettet af den skindøde, der var vågnet op i kisten. Her var også en lille klosterhave med mange af de lægeplanter, som munkene brugte i deres arbejde bl. a. den imponerende store bulmeurt, som nok har været den, som den skindøde har fået stillet smerterne med.

Kildetur 2012

Lørdag den 2. juni havde foreningen sammen med Naturstyrelsen Vestsjælland indbudt til kildetur med udgangspunkt fra Avnstrup. Turledere var Bent Gottfredsen og skovfoged Hans Jessen. Dagen bød på masser af frisk luft, lidt regn og en solid haglbyge, så kaffen og madpakkerne kom med hjem igen. Første stop var Ellesøkilde. Den blev indrettet til et frisk bad – det giver luft – for tuberkulosepatienterne på Avnstrup i 1939. I kilden står en stor trætønde nydeligt omgivet af en firkantet ramme af store tilhuggede sten. Andet stop var ved en unavngiven nyere kilde nær Hjortesø. Den var ved at bygge sig op med aflejringer af kildekalk. Tredje stop var ved Mortenstrupkilden, der måske går tilbage til den katolske tid. Vi gennemgik dens righoldige historie – næsten til nutiden – som helligkilde med alt hvad dertil hører og et helt dynasti af kildekoner.

Besøg på Aastrup

Lørdag d. 4. februar 2012 samledes lidt over en snes medlemmer og gæster sig i det flotte, men kolde vejr foran Aastrup, hvor vi blev modtaget af den meget veloplagte stiftsforvalter Otto Christian Grüner. Herefter fik vi en grundig og engageret rundvisning såvel ude som inde. Vi besøgte de gamle hvælvinger og så køkkenet med det store helt specielle komfur. Blandt de nyrestaurerede rum vakte især riddersalen med gyldenlædertapeterne beundring, men også konventualindernes værelser og badeværelserne imponerede med deres elegance og fint afstemte farver. Vi sluttede på loftet, hvor der var rigtig dejligt koldt, præcis som udenfor. Her vakte de solide bjælkekonstruktioner respekt.

Aastrup spejler sig i vandeet

Årets Pris 2012, Tadre Mølles Venner, Håndværkerlauget, 7. januar 2012

Overrækkelsen af Året Pris blev et sandt tilløbsstykke. Vejret var koldt men stemningen varm. Borgmester Mette Touborgs hjertelige ord varmede også. Det var dejligt med så helhjertet en kommunal opbakning. Vi i foreningen oplevede nogle meget glade seniorhåndværkere, og det havde de fortjent. Det efterfølgende traktement vedblev, til forplejningen var så godt som opbrugt. Dagbladet bragte to dage senere en udførlig og meget positiv reportage.

2012 Årets pris, Formandens tale

I Morten Malers Fodspor

Lørdag den 15. oktober 2011 samledes en lille skare i Kirke Såby Kirke. I kirken fortalte Bent Gottfredsen lidt om Morten Maler og om maleteknikken og farverne. En interessant detalje var, at priserne i høj grad påvirkede farvevalget. F. eks. er der kun meget lidt, der er blåt, fordi den blå farve var skrækkelig dyr. Herefter gik det i egne biler med samkørsel gennem de smukke landskaber ad småveje i det fine vejr til et kort stop ved Falkenstens store bindingsværkslade. Næste stop var Gerlev Kirke, der indeholder Morten Malers største samlede udsmykning.Her blev vi modtaget af Flemming, der levende og meget engageret fortalte om de nyrestaurerede kalkmalerier, så man næsten skulle tro, at han havde kendt Morten selv. Vi blev meget klogere på Mortens og hans tid og vi blev så fortrolige med hans motivvalg, at vi nu kan genkende ham andre steder. Sidste stop var Gimlinge Kirke, hvor vi oplevede gensynets glæde med Morten Maler. Her gennemgik Bent Gottfredsen kort motiverne, der var tæt på de tilsvarende i Gerlev Kirke.

Historisk ekskursion til Tissø-egnen

Lørdag den 4. juni 2011 samledes deltagerne i høj sol ved minibussen på Søvej i Hvalsø. Herfra drog vi under Hans Cornelius kyndige ledelse mod Tissø efter et kort stop ved en fornem langdysse. Det første rigtige stop var ved Holmstrup Kirke – en gammel valfartskirke – der imponerede ved sin størrelse og sit inventar. Næste stop var besøgscentret på Fugleledgård ved Tissø – et meget smukt sted. Her var det tid til frokost. Derpå blev vi vist rundt af centrets naturvejleder til den udgravede stormandsgård, der var markeret i landskabet, ned til fugletårnet og ind i besøgscentret. Undervejs fortaltes om de rige fund og om søens natur. Sidste stop var ved den gamle Hvidekirke i Sæby med søudsigt. Her samlede interessen sig navnlig om de imponerende romanske kalkmalerier i apsishvælvingen. Med deres datering til ca. 1125 antages de at være Sjællands ældste. Det blev en hyggelig dag og en smuk, veltilrettelagt og lærerig tur.