Arrangementer 2016 – 2019

Den spanske syge, foredrag 5. november 2019

Læge og historiker Hans Trier fortalte om den spanske syge i Danmark for 100 år siden ved et velbesøgt arrangement i Felix den 5. november 2019.
Den spanske syge ramte særligt hårdt på Roskilde- og Holbækegnen. Man mener den kom til Roskilde med et amerikansk cirkus.
Hans Brix havde fundet lokale eksempler på, hvor sygdommen ramte,  bl.a. på Hvalsøegnen. Dette gjorde foredraget særligt interessant.

Møllemaries fødselsdag 14. august 2019

Alt startede i smukt sensommervejr med et veloplagt publikum og en lige så veloplagt underholdning ved Pia Kloster Band. Dejlig musik og mange kendte numre rungede ud i den smukke have og naturen omkring den gamle vandmølle, da møllens 117årige Marie Hansen blev fejret. Der var lagt blomster på hendes grav – plukket i møllehaven, og en fin tale beskrev kort hendes lange liv og levned med velfortjente roser. Den altid aktuelle Møllesang blev sunget med flot musikledsagelse. De aktive frivillige serverede lækker kringle og lagkage med kaffe.

En kort, men heftig regnbyge fremrykkede pausen, hvor den traditionelle fødselsdagspunch blev serveret.
Hverken musikere eller publikum lod sig dog slå ud af naturens luner, så den dejlige musik fortsatte lige til man dårligt kunne se mere. Aftenen afsluttedes med fællessangen Nu er jord og himmel stille – meget stemningsfuldt – inden der blev sagt FARVEL OG TAK FOR I AFTEN – KOM GODT HJEM.

Bygningspræmiering af Hallisgård 28. maj 2019

De historiske foreningers præmiering af Hallisgård trak mange gæster til. Her kom medlemmer af foreningerne, familie og bekendte. Blandt gæsterne var arkitekten, der opmålte gården i 1976, og tømmermesteren, der restaurerede i 1987 samt tækkemanden, der har udført det sidste store tækkearbejde. Bent Gottfredsen holdt talen på foreningernes vegne for ejerne Finn og Hanne Eliasen. Finn takkede på parrets vegne. Herefter blev plaketten skruet på, naturligvis med messingskruer med enkeltkærv. Den er udformet af arkitekt Jens Fredslund. Foreningerne var værter for et beskedent traktement, hvor snakken gik. Samtidig var der adgang til den fine oprindelige og fredede spisestue og til de restaurerede stalde. Det blev en fin dag på Hallisgård.

Plaketten

Bygningspræmiering 2019 formandens tale.pdf

Den genskabte tempelkrog

Den 17. maj 2019 i forrygende hård blæst og sjaskende regn travede 12 tapre vandrere med Bent Gottfredsen i spidsen ud på den gamle dæmning. Vi så den store nye ferskvandssø og den genslyngede Elverdamså samt den løftede Lommesten. Bent fortalte om det store projekt og dets virkninger. Det hele ser meget smukt og lovende ud, og der er endda kommet en vandresti rundt om søen. Et besøg kan varmt anbefales.

Den løftede Lommesten
Et kort over hele projektet

Rundtur til jordfaste fortidsminder

Arrangementet den 12.maj 2019 Jordfaste fortidsminder i Såby Sogn blev afviklet i samarbejde med den nye Lejre-Arkæologiske Forening. Bent Gottfredsen var guide. Det blev ikke noget tilløbsstykke. Til gengæld havde de få deltagere en meget fin tur, hvor der blev gået i dybden. Vi fik set på helleristninger og skålsten, oldtidshøje og oldtidsagre i Hestehaven. Ved Sneglehøj lykkedes det at genfinde den store men meget lave høj mod sydvest. Desuden nyfandtes to mindre lave tuegrave tæt på. I Broskov gik vi på den gamle 1700-tals serpentinvej og beundrede den fine stenkiste, der førte et lille vandløb under vejen. Vi besigtigede også de mange endnu ældre vejspor, der løber tæt side om side op ad den stejle bakke.

Valborgaften 2019

Valborgaften den 30. april på Tadre Mølle blev med sit fine vejr et tilløbsstykke. Travlheden var stor i madboden. Med over 150 deltagere var tilfredsheden hos arrangørerne: Møllevennerne og Engshistorisk Forening stor. Møllen kørte, og solen gik ned stor rund og rød over Elverdamsdalen. Folkemusikken klang. Børnene fra Såbynoderne sang foråret ind på det skønneste. Majstangen blev pyntet og rejst, og dansen gik lystigt omkring den. Den gamle møllenisse Gårdboen Gråskæg fortalte om majtraditionerne, som han huskede dem. Desværre dukkede heksen også op. Gråskæg søgte at jage hende bort, men efter at hun havde ladet ham få en solid slurk af sit bryg, fik hun lov at blive.

Fortidsmindernes Dag den 28. april 2019 i samarbejde med ROMU havde temaet På vandring i Elverdamsdalen. Den blev et endnu større tilløbsstykke end sidste år. Der deltog omkring 180, så guiden Bent Gottfredsen måtte råbe godt op. Efterfølgende er anskaffet en megafon. Turen var den samme som sidste år over Åstrup, gennem parken, over Elverdamsåen og tilbage gennem skovparten Hestehaven. Undervej blev der fortalt bl.a. om og set på Åstrup, kildekalk, oldtidsveje og oldtidshøje. Vejret var helt passende, og rigtig mange sluttede af med kaffe på Tadre Mølle.

De tre historiske foreninger i Lejre kommune inviterede til arkæologi-foredrag den 24. januar 2019, Sølvskatten fra Lille Karleby: En sommerdag i august 2015 fandt detektorarkæolog Søren Bagge en enestående skat fra vikingetiden på en mark ved Ll. Karleby. Et svagt signal fra detektoren blev undersøgt, og frem af muldjorden dukkede et lille sølvbæger. Finderen kontaktede straks Roskilde Museum, der besigtigede stedet og besluttede at foretage en lille udgravning, ikke mindst fordi Søren Bagge mente at have stukket sig på en stor nål, da han forsigtigt gravede i pløjelaget. Det stod hurtigt klart, at det lille sølvbæger blot var en del af et større fund, der blev hjemtaget i en jordblok til udgravning på museet. En CT-skanning på Roskilde Sygehus viste, hvor genstandene befandt sig i præparatet, og at der var tale om mange enkelte fund. Lille Karlebyskatten består af ikke mindre end 392 enkelte dele. Genstandene må have været gravet ned i anden halvdel af 900-årene. Arkæolog Julie Nielsen fra Roskilde Museum holdt foredrag og fortalte om fundet og genstandene – et fund, der røg direkte ind på danefæ top ti.

1 Verdenskrig 100 år efter – er de store kriges tid på vej tilbage?

Den 6. december 2018 holdt chefen for Instituttet for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet, Niels Bo Poulsen, et velbesøgt foredrag om emnet på Hvalsø Bibliotek. Foredraget var meget levende, oplysende og tankevækkende. Det formede sig som en gennemgang af de sidste 100 års historie med stor vægt lagt på de seneste år og aktuelle problematikker. Svaret på spørgsmålet var heldigvis nok mest et nej. Ved indgangen fik de mandlige deltagere udleveret en hvid fjer af en kvinde i datidens dragt. Fjeren var i 1914 tegnet fra de patriotiske kvinder på, at man var en kujon, fordi man ikke havde meldt sig til hæren. Efterfølgende udleveredes en rød valmue til alle som minde for de døde. Valmuen var det første, der spirede frem på de sønderskudte slagmarker.

I røvernes fodspor, Vandretur til Åstedet for Ejbymordene den 30. september 2018

Efterfølgende Asger Thomsens foredrag om Ejbymordene havde de historiske foreninger og arkivet i fællesskab inviteret til en vandretur til åstederne. Denne samlede små 40 deltagere i fint vejr. Det gav en ganske særlig oplevelse at stå der, hvor det skete, selv så længe efter begivenhederne. Man fik virkelig forståelsen af, hvor velforberedte morderne var. De havde med omhu udsøgt sig det mest øde sted på egnen til forbrydelsen. Tobias Mortensen fra Arkivet viste gamle kort og billeder, der i høj grad gjorde det lettere at forstå beskrivelserne. Vi fik også at vide, at mordernes udbytte af de tre drab svarede til værdien af to køer. Asger Thomsen viste os selve gerningsstedet. Det er i dag bar mark, fordi ingen ville bo i et hus, hvor tre var blevet dræbt. Huset blev revet ned, men det dyre tømmer blev genbrugt i huset på Ejby Havnevej 11. Bent Gottfredsen fortalte om områdets geologi, naturhistorie og sagnet om Troldbykællingen.

Deltagerne ved Ejby havn

Ejbymordet, foredrag 25. september 2018

Asger Thomsens foredrag om “Ejbymordet – kæltringer lusepustere og undermålere” i fælles regi af de tre historiske foreninger og arkivet blev et tilløbsstykke med over 80 deltagere. Vi kom vidt omkring og fik sat den berømte kriminalsag ind i en historisk og social sammenhæng. – og så lærte vi, hvad en lusepuster var: Dengang der var tvungen kirkegang, skulle enhver gård være repræsenteret ved gudstjenesten. Da havde gårdmændene det ofte med at sende den, der bedst kunne undværes, den yngste tjenestedreng. De snuppede så gerne et par tagrør fra et tag undervejs, så de kunne fordrive tiden med at pille lus og puste dem efter de andre kirkegængere. Kunne de ramme grevindens paryk, var det alle tiders – og også lidt hævn. Det var første gang, at foreningerne og arkivet lavede et fælles arrangement, og det bliver bestemt ikke den sidste.

Fra foromtale af foredraget: ”Kæltringer, lusepustere og undermålere”:

Foredrag med billeder om Ejbymordet og Venslev-røverne ved lektor emeritus Asger Thomsen. En mørk og kold januaraften i 1842 blev en lille husmandsfamilie, mor, far og deres 11-årige søn, bestialsk dræbt i deres hus nær ved Ejby havn. Den efterfølgende efterforskning og retssag førte til, at to yngre mænd fra Venslev blev dømt og halshugget, mens over 40 personer fra egnen blev fængslet og idømt forskellige alvorlige straffe. Denne sag blev skelsættende i dansk retshistorie, idet den benyttede forholdsvis moderne undersøgelsesmetoder. Sagen blev behandlet af en tilkaldt kommissionsdomstol, datidens rejsehold, og senere beskrevet af kommissionens leder, P. M. Brun, i en tyk bog til brug i undervisningen af kommende jurister.

Valborg aften på Tadre Mølle 2018

Trods silende regn blev majstangen rejst på Tadre Mølle efter at være blevet pyntet efter alle kunstens regler med årstidens blomster. Mange trodsede vejret og mødte op for at høre spillemænd – koner fra Lirum Larum – og børnekoret Såbynoderne. Der var madbod, noget varmt til ganen og fortællinger om majstangen. Der var mulighed for at sidde i læ for regnen. Egnshistorisk Forening for Hvalsø og Tadre Mølles Venner havde arrangeret den populære aften, som fastholder en af Lejres mange gode traditioner.

Fortidsmindernes dag 22. april 2018

150 mennesker deltog i den guidede tur rundt på Åstrup Gods jorder for at se på minder fra oldtiden. Turleder var Bent Gottfredsen. Fotos Ole Malling. Arrangører: Romu, EHF og Tadre Mølles Venner.

Elverdamsdalen nord for Åstrup

Besøg på Filadelfias Museum i Dianalund den 27. januar 2018

20 deltagere fra de tre historiske foreninger var mødt op til rundvisning på museet og området. To frivillige viste rundt og fortalte om stedets historie. De havde begge haft en mangeårig ansættelse på stedet, så de vidste, hvad de snakkede om. Lægen Adolph Sell (1850 – 1921) startede som praktiserende læge i Kalundborg. I 1877 købte han en praksis i Tersløse. Han skrev en doktordisputats om psykiske årsager til fødselskrampe, men den blev ikke antaget på Københavns Universitet. Han meldte sig derpå ud af lægeforeningen. En gang var han i København, og han så en mand, som de forbipasserende gik og sparkede til. Man mente, han var drukken. Det viste sig, at det var epilepsi, og den episode gav anledning til Adolph Sell’s livslange interesse for netop den sygdom. I 1897 stiftede han sammen med en gruppe borgere Anstalten for Epileptiske, Tersløse, senere Kolonien Philadelphia. Hans vision var at skabe et hjem for epileptikere og sindssyge. Nu startede en byggeaktivitet, og midlerne til den stadige udvidelse kom fra donationer, loppemarkeder mm. Ved hans død i 1921 var der 550 patienter og 30 bygninger af god kvalitet. Kolonien skulle så vidt muligt være selvforsynende, og patienterne arbejdede også efter evne. Stedet er stadig hospital for Epileptikere, det eneste i landet. Patienter bliver henvist hertil fra hele landet. En meget udbytterig tur.

Foredrag af magister Mette Gundel om natmænd, bødler, rakkere og kæltringer

Mandag den 23. oktober 2017 var en flok på ca. 35 medlemmer af de tre foreninger mødt frem på Gundestedgård for at høre om samfundets udstødte gennem 300 års Danmarkshistorie. Vi hørte om bødlens arbejde med at håndhæve den barske Danske Lov. Mette beskrev en lang række torturmetoder, der blev anvendt. Natmændene havde det job at tømme de stinkende latriner i købstederne ved håndkraft. Rakkerne, som også fandtes på landet, udførte det ubehagelige arbejde som f. eks. at skinde selvdøde dyr. Kæltringerne vagabonderede og tiggede og stjal. Det var et meget spændende foredrag, som var ledsaget af mange illustrationer og rekvisitter.

I L. A. Rings Fodspor på Skt. Jørgensbjerg Den 2. september 2017.

15 medlemmer stillede i det fineste efterårsvejr til rundvisningen ved Claus Helweg Ovesen. Claus førte os rundt på det idylliske Skt. Jørgensbjerg og viste os, hvor Ring havde fundet sine motiver, mens han gavmildt delte ud af sin store viden om maleren. Vi kom ind i haven til Rings fine gamle villa. Herfra kunne vi se Skt. Jørgensbjerg Kirke, et af Rings yndlingsmotiver – og derfra ned til hans anden ejendom Spadu – hans atelier. Denne ejendom tilhører i dag foreningen L. A. Rings Venner og er smukt og smagfuldt restaureret og indrettet som en udstilling om Ring og hans virke.

Egholm Slot

Besøget på Egholm – meget passende den 4. maj 2017 samlede mange deltagere. Ole Falck viste sig som en dygtig og rutineret formidler med stor entusiasme under rundvisningen på sit store, alsidige og imponerende private våbenmuseum. Det var ikke bare våben, vi oplevede, men også et væsentligt stykke nutids- og fortidshistorie på godt og ondt. Vi sluttede med kaffe og kage i forhallen – og hvem skulle have troet, at motoren i en jetjager var så stor?

Valborgaften den 30. april 2017 blev begunstiget af fint vejr efter flere dages regn. Mange medbragte blomster, og majstangen blev usædvanlig smuk. Formanden fortalte om majtraditionerne, Såby Vokalensemble og Såbynoderne sang smukt våren ind – og vi andre sang med efter bedste evne. Sirenerne spillede til, så det var en lyst. Både heksen og gårdboen dukkede op, og de pukkede som sædvanligt på hinandens ret til at være der. Mølle-vennerne havde god afsætning på mad og drikke – navnlig på varm kaffe. Aftenen sluttede tidligt, for da solen forsvandt, kom kulden, og det i den grad, at sirenerne måtte sige stop for musikken, da fingrene ikke kunne bruges længere.

Dominikanerne i Roskilde.

Onsdag den 25. januar 2017 havde de tre egnshistoriske foreninger inviteret til et foredrag af Jacob Zeuner på Gundestedgård om Sankt Agnes Kloster i Roskilde. Næsten 50 tilhørere var mødt op, og vi blev ikke skuffet. Jacob Zeuner er en god fortæller, engageret og meget struktureret. Han er forfatter til den anmelderroste bog: Sankt Agnes – fra nonnekloster til nutid. Han fortalte os de spændende historier, som er knyttet til klostertiden i Roskilde og livet i et nonnekloster. Nonnerne var jo forgængerne for nutidens selvstændige kvinder, idet de levede i selvstyrende grupper i en decideret mandeverden.

Foredraget kunne ses i forlængelse af Bent Gottfredsens artikel i Lethrica om Margrethe Sambiria. Det var hende , der sendte prinsesserne Agnes og Jutta “frivilligt” i kloster for at undgå medgift og afkom, der kunne blande sig i de evige tronstridigheder, men det gik jo helt galt. Prinsesserne rømmede fra klostret og flygtede til storesøster, der var dronning i Sverige. Kongen modtog dem så hjerteligt, at Jutta blev gravid. “De ejede ikke klosterkød”. Så galt kan det gå, når man bliver sendt ufrivilligt i kloster.

Jakob bor selv på Sankt Agnes, og han siger: ”Dette er beretningen om et kvarter med en lang og spændende historie: Fra Sankt Agnes Klosters indvielse i 1264 til områdets status som nutidigt, moderne bysamfund. Klostrene i Roskilde ejede gårde og jorder spredt ud over hele Sjælland. De gamle klosterjorder er gennem mange omskiftelser nu blevet til villakvarterer i byen, ligesom de har lagt jord til udviklingen af landsbyerne rundt om Roskilde. Vi hørte også om, hvad arkæologerne gennem årene har åbenbaret, dels som bygningsrester, dels gravet op af klosterjorden.

Pigerne på Sprogø

Foredrag af Carsten Egø Nielsen 27. september 2016, arrangeret af de tre egnshistoriske foreninger i fællesskab. Ca 45 tilhørere var mødt op og fyldte godt i salen på Gundestedgård. Carsten Egø Nielsen fortalte som historiker om baggrunden for oprettelsen af kvindehjemmet i 1923 og lukningen i 1961. Han opfordrede til, at vi ikke dømte med nutidens øjne, men prøvede at forstå med fortidens øjne. Før de store institutioners tid fristede de åndssvage tit en kummerlig tilværelse. F. eks. Kunne de leve i staldbygningen sammen med dyrene rundt omkring på gårdene. Set i det lys kan de store institutioner siges at være et fremskridt. I 1884 overtog Christian Keller ledelsen af de Kellerske Åndssvageanstalter (Brejning) efter sin far. De åndssvage skulle ikke spærres inde. Øanstalterne Livø for mænd og Sprogø for kvinder var hans idé. Danmark blev foregangsland i Europa på området, og Brejning blev vist frem for besøgende. I 1929 fik Danmark den første europæiske lov om racehygiejne med mulighed for ægteskabsforbud og tvangssterilisation. Flere af pigerne beskriver livet på Sprogø som godt. Der var mere ro end på den meget større institution Brejning. Pigerne lærte praktiske ting som husholdning, syning, vævning og landbrug. Flere kom ud som husholdersker eller blev gift. En mere moderne pædagogik vandt frem, og de store institutioner blev lukket eller reduceret til fordel for bofællesskaber med kun få beboere. En spændende og tankevækkende aften.

Møllemaries fødselsdag den 14. august 2016

med duoen Trotto:

Besøg i Særløse og Kisserup Kirker 28. maj 2016

Besøg i Særløse og Kisserup Kirker blev afholdt 28. maj, og der var et godt fremmøde af såvel folk fra foreningen som folk, der var kommet længere væk fra. Vejret viste sig fra sin pæneste side, og stemningen var god. Vi startede i Kisserup Kirke, hvor Bent Gottfredsen fortalte om myterne om søstrene Jomfru Særkløs og Kysge Rumpe og om opførelsen af de to kirker, lidt om sognene og kalkmalerierne på loftet og om altertavlen i kapellet. Der var mulighed for at komme op på loftet i Kisserup Kirke samt tårnet. Kirkens loft er en sand guldgrube af kirkehistorie med oversavede strækbomme, tilmurede vinduer og kalkmalerier, som de, der vovede sig op på loftet, begejstret berettede om. Ikke alle var med på loftet, men de fleste listede sig med op i tårnet, hvor den smukke udsigt også var synlig. Derfra gik turen til Særløse Kirke, hvor Bent Gottfredsen berettede levende om kirken og dens historie. Også her var der mulighed for besøg i tårnet og på loftet af kirken. Ved begge kirker gik vi rundt på kirkegården, og formanden fortalte om enkelte af de fredede grave.

Fire kroer på rad, Skomagerkroen den 4. maj 2016, Middag og foredrag.

Salen var fyldt op til sidste plads, da de egnshistoriske foreninger i Lejre kommune havde inviteret til middag og foredrag på Skoemagerkroen. Det er første gang, foreningerne har tilbudt et arrangement af denne type, men det bliver nok ikke den sidste. Den 1. juli giver endnu et dygtigt og sympatisk forpagterpar op på Skoemagerkroen efter med stor flid og engagement at have fået den historiske kro rigtig godt i gang igen. Ingen ved, hvornår kroen vil genopstå. De tre andre kroer: Lindenborg Kro, Snedkerkroen og Elverdamskroen fungerer ikke som kroer længere. Vi nød en dejlig middag, og derpå kunne vi se os om i krostuerne og udendørs. Kælderen var dog ikke tilgængelig på det tidspunkt. Under kaffen fik vi et veloplagt og meget interessant foredrag af Bent Gottfredsen om vejnettets udvikling gennem tiderne, og hvordan de fire kroer var opstået og havde udviklet sig.

Valborgaften På Tadre Mølle 2016

Den traditionsrige aften samlede små 100 deltagere heraf mange børn. Vejret var truende men holdt sig til det tørre. Majstangen blev pyntet meget smukt med medbragte og nyplukkede blomster fra skoven, til Ramsøspillemændenes livfulde spil. Sawarabykoret, Såbynoderne og deltagerne sang så det klang i den stille aften. Heksen dukkede som frygtet op, og da hun var færdig med at forskrække folk, sang hun heksesange med børnene og lavede svampesuppe over bål efter sin egen hemmelige opskrift, til dem der turde smage. Den gamle gårdbo Gråskæg fortalte om majtraditionerne, som han huskede dem fra sin ungdom på kong Valdemars tid og før. Derpå gik dansen om majstangen med god hjælp fra de dygtige spillemænd. Møllen kørte og møllevennerne stod for forplejningen. Mange benyttede sig af lejligheden til en lille spadseretur for at se på det nye gallowaykvæg. Egnshistorisk Forening var arrangør.

Protestmøde mod Søtorvet den 1. april 2016

Pressemeddelelse Søtorvet arrangement 1. april2016.pdf

Formandens tale 1. april 2016.pdf

Foredrag om navere den 14. marts 2016 på Gundestedgård ved Rene Lærke.

Rene Lærke er tømrer, og han fortalte om sine tre år som naver fra 2001 – 2004. hvor han rejste rundt i Europa og arbejdede. Der stilles visse krav, for at man kan blive naver. Man skal være under 30 år, ugift og uden børn og gældfri. I løbet af de tre år skal man have seks arbejdsgivere. Rene Lærke fortalte levende og engageret om sine oplevelser, både arbejdsfællesskabet og det stærke kammeratskab. Man hjalp hinanden. I en periode slog han følge med en anden naver. Ellers arbejdede han i skiftende teams. Han var både i Sydeuropa, Norge og England. Påklædningen var altid den samme, det karakteristiske solide sorte tøj, der var meget længe om at tørre, hvis det blev vådt. En virkelig spændende aften.

Rene Lærke
Naverforedrag