Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer bliver valgt for to år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Thyra Johannesen, formand
Ole Knudsen, kasserer
Henriette Theill, sekretær

Ole Malling, bestyrelsesmedlem
Karin Gottfredsen, bestyrelsesmedlem
Søren Bo Bojesen, suppleant
Johnny Ilsing Sørensen, suppleant