Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer bliver valgt for to år ad gangen på den årlige generalforsamling.