Folder og bøger

I 2012 fik EHF en ny folder, lavet af Hans Cornelius og Thyra Johannesen

Se folderen her:

Folder_EHF_2012.pdf

Frådsten Danmarks ældste bygningssten

udgivet i februar 2021 af Egshistorisk Forening for Hvalsø.
Bogen er på 76 sider. Den er trykt på glittet papir og indbundet i stift bind.
Pris 100 kr.

Landets største forekomster af frådsten eller kildekalk findes i Elverdamsdalen, og Roskilde er kendt for sine forekomster af frådsten. Adskillige ældre bygninger i Roskilde er opført helt eller delvist af frådsten.
Nationalpark Skjoldungernes Land har støttet projektet økonomisk.


Sagn og Myter fra Lejreegnen

I de Egnshistoriske Foreninger i Lejre’ s blad Lethrica har der i en årrække været bragt en serie Sagn og Myter fra Lejreegnen.

Seriens artikler er i 2017 blevet samlet i en bog, suppleret med en del andet stof.
Udgiveren er Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
Lejre Kommune har støttet projektet økonomisk.


Bøgerne kan købes følgende steder:
Sagnlandet Lejre
Slangealléen 2, 4320 Lejre
Tadre Mølle
Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø
Lejre Museum
Orehøjvej 4 B, 4320 Lejre
Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
Gundested Camping,  tlf  22808664
Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø

Øvrige udgivelser:

Hvalsøbogen

Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug
Tekst og fotos Bent Gottfredsen
Udgivet i 2005
Bogen er desværre udsolgt.

Ældre udgivelser fra EHF: Udgivelser.pdf