Folder og bøger

I 2012 fik EHF en ny folder, lavet af Hans Cornelius og Thyra Johannesen

Se folderen her:

Folder_EHF_2012.pdf

Frådsten Danmarks ældste bygningssten

udgivet i februar 2021 af Egshistorisk Forening for Hvalsø.
Bogen er på 76 sider. Den er trykt på glittet papir og indbundet i stift bind.
Pris 100 kr.

Landets største forekomster af frådsten eller kildekalk findes i Elverdamsdalen, og Roskilde er kendt for sine forekomster af frådsten. Adskillige ældre bygninger i Roskilde er opført helt eller delvist af frådsten.
Nationalpark Skjoldungernes Land har støttet projektet økonomisk.

I de Egnshistoriske Foreninger i Lejre’ s blad Lethrica har der i en årrække været bragt en serie:

Sagn og Myter fra Lejreegnen

Seriens artikler er i 2017 blevet samlet i en bog, suppleret med en del andet stof.
Udgiveren er Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
Lejre Kommune har støttet projektet økonomisk.
Bogen kan købes følgende steder:
Sagnlandet Lejre
Slangealléen 2, 4320 Lejre
Tadre Mølle
Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø
Lejre Museum
Orehøjvej 4 B, 4320 Lejre
Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
Gundested Camping,  tlf  22808664
Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø

Bogens pris incl. forsendelse er 125 kr.
Overfør beløbet til 
Reg. nr. 9011 kt. nr. 6500036603
og send en mail til kassereren ole@gundested-camping.dk med følgende oplysninger:
navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
Så vil du få bogen tilsendt.
Bogen er på 108 sider. Den er trykt på glittet papir og indbundet i stift bind.
Format 21,5 gange 21,5.

Bogen er allerede populær i underverdenen.
“Far til fire” læser højt for ungerne

Øvrige udgivelser:

Hvalsøbogen
Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug
Tekst og foto Bent Gottfredsen
Udgivet i 2005
Bogen er desværre udsolgt.

Ældre udgivelser fra EHF: Udgivelser.pdf