Folder og bøger

I 2012 fik EHF en ny folder, lavet af Hans Cornelius og Thyra Johannesen
Folderen blev redigeret i 2023.

Se den reviderede udgave af folderen her:

Folder_EHF_2023.pdf

Lidt molinologi
Hvor kommer møllerne fra – og hvornår?

Hæfte på 56 sider, udgivet i april 2022 af Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Pris 30 kr.
Forfatter Bent Gottfredsen, illustrationer Ole Malling og Bent Gottfredsen, layout Thyra Johannesen

Hæftet tager udgangspunkt i artikelserien om molinologi, der har været bragt i Lethrica, men er udvidet betydeligt, også mht. illustrationer.

Hæftet kan købes på Gundested Camping,  tlf.  22808664
Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø, Porto 24 kr.
Hæftet sælges endvidere på Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø.

Dansk Lokalhistorisk Forening har støttet udgivelsen.

Frådsten Danmarks ældste bygningssten

udgivet i februar 2021 af Egshistorisk Forening for Hvalsø.
Bogen er på 76 sider. Den er trykt på glittet papir og indbundet i stift bind.
Pris 100 kr.

Landets største forekomster af frådsten eller kildekalk findes i Elverdamsdalen, og Roskilde er kendt for sine forekomster af frådsten. Adskillige ældre bygninger i Roskilde er opført helt eller delvist af frådsten.
Nationalpark Skjoldungernes Land har støttet projektet økonomisk.

Sagn og Myter fra Lejreegnen

I de Egnshistoriske Foreninger i Lejre’ s blad Lethrica har der i en årrække været bragt en serie Sagn og Myter fra Lejreegnen.
Seriens artikler er i 2017 blevet samlet i en bog, suppleret med en del andet stof.
Udgiveren er Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
108 sider, stift bind.
Tekst Karin Gottfredsen og Bent Gottfredsen, Fotos: Ole Malling og Bent Gottfredsen, Tegninger Poul Holst, Layout Thyra Johannesen
Lejre Kommune har støttet projektet økonomisk.


Salgssteder:

Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde


Tadre Mølle
Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø

Gundested Camping,  tlf.  22808664
Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø

Øvrige udgivelser:

Hvalsøbogen

Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug
Tekst og fotos Bent Gottfredsen
Udgivet i 2005
Bogen er desværre udsolgt.

Ældre udgivelser fra EHF: Udgivelser.pdf