Lethrica

Lethrica er tidsskrift og medlemsblad for de historiske foreninger i Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, Lejre Museumsforening og Tadre Mølles Venner.
Det udkom første gang i juni 2006.

Lethrica betyder “noget om Lejre”, og bladet er en sammenlægning af Lejre Historiske Forenings blad af samme navn, der udkom fra 1970, og Nyt fra Egnshistorisk Forening i Hvalsø, der udkom fra 1974.

Bladet udgives af Lejre Historiske Forening, Egnshistorisk Forening for Hvalsø, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening, Lejre Museumsforening og Tadre Mølles Venner.
Desuden har Lejre Arkiverne en fast rubrik.

Det tilsendes medlemmerne af de fem foreninger, Lejre Arkiverne, bibliotekerne, rådhusene med flere.
Modtager du mere end ét eksemplar af Lethrica,
opfordres du til at forære bladet til andre interesserede.

Redaktionsudvalg:
Ole Malling, Bjarne Holm, Hans Jørgen Lyck Larsen, Karin Gottfredsen og Lilli Budtz Hansen
Redaktør: Thyra Johannesen

Her er de tidligere udgivne blade fra 2006:

Lethrica_2006.04

Lethrica_2006.10

Lethrica_2007.04

Lethrica_2007.10

Lethrica_2008.04

Lethrica_2008.10

Lethrica_2009.04

Lethrica_2009.10

Lethrica_2010.04

Lethrica_2010.10

Lethrica_2011.04

Lethrica_2011.10

Lethrica_2012.04

Lethrica_2012.10

Lethrica_2013.04

Lethrica_2013.10

Lethrica_2014.04

Lethrica_2014.10

Lethrica_2015.04

Lethrica_2015.10

Lethrica_2016.04

Lethrica_2016.10

Lethrica_2017.04

Lethrica_2017.10

Lethrica_2018.04

Lethrica_2018.10

Lethrica_2019.04

Lethrica_2019.10

Lethrica_2020.04

Lethrica_2020.10

Lethrica 2021.04

Lethrica_2021.10

Lethrica 2022.04

Lethrica 2022.10

Lethrica 2023.04

Lethrica 2023.10

Lethrica, index for alle årene til og med 2022