Ny oldtidshøj

Christian Munksgaard har henledt foreningens opmærksomhed på en ikke – registreret oldtidshøj i ”Spejderskoven” på Glædesbjergvej på Særløse Overdrev. Den ligger i et meget markant tæt skovbevokset dødislandskab. Det er nok årsagen til, at den ikke er blevet registreret tidligere. Den er vanskelig at finde, selv om den kun ligger ret få meter fra Skjoldungestien. Koordinaterne er: N 55 34 388, E 011 53 771.

Som højen fremstår i dag, måler den øst/vest ca 14 m og nord/syd ca 8 m. Mod nord er der et betydeligt jordingshul. Herfra er ført mineral- kalkholdig jord til en tidligere eng, hvor der senere gravedes tørv. Man jordede engen. I dag er den en sø, hvor balkene fra tørvegravningen stadig ses. (Jordingshuller er almindelige i skovene på Midtsjælland). Det oprindelige anlæg kan derfor godt have været cirkulært.

Højen er stærkt forstyrret, men ikke des mindre fremstår den ret storslået og meget smuk med mange rigtig store mosgroede sten. Det er svært at forestille sig, hvordan den oprindelig så ud. Nogle sten er klart randsten. Et ødelagt gravkammer ses tydeligt. To store opretstående sten kan også have indgået i et andet gravkammer af en art – måske i en lille jættestue. På det tilstødende Skov Hastrup Overdrev findes en lille jættestue, hvori der senere er anlagt en hellekiste. Et lokalt stednavn er i øvrigt Stuemandsås.

Der har tidligere været to oldtidshøje tæt på den nyfundne, herunder en ret stor langdysse.