Nyt fra EHF

Nyt fra EHF var navnet på det lille blad foreningen begyndte at udsende samtidig med sin stiftelse i 1976.
Der er ikke udarbejdet nogen registratur over bladets indhold, hvoraf meget naturligvis kun har været af interesse på det pågældende tidspunkt.
Ved foreningens 10 års jubilæum i 1986 udsendtes et jubilæumsskrift der indeholdt de væsentligste artikler af mere blivende værdi.
Ved 25 års jubilæet i 2001 udsendtes et tilsvarende jubilæumsskrift for de efterfølgende 25 år, nu suppleret med en fortegnelse over foreningens publikationer og prisuddelinger.
De to jubilæumsskrifter findes på lokalarkivet og biblioteket.
Fra 2006 indgik foreningen i et bladsamarbejde med Lejre Historiske Forening, således at de to foreningers blade blev lagt sammen under navnet Lethrica.
Dette blads tidligere udgaver kan ses på Lejre Historiske Forenings hjemmeside.

Vi vil særligt fremhæve:

2002
1. Foreningens historie, Helmuth Larsens bog Hvalsø Bymidte, Årets Pris til Ib og Grethe Theil Knudsen, Gundestedgård
2 .Valborgaften
3. Kildebækgård , Hvalsøs fotograf Kristian Poulsen
4 .Louis på Lyngen
5. Hvor lå det gamle Åstrup

2003
1. Frederik Wilhelm Dannemand, ”Gamle klude”, Levende fortidsminder I
2. Friheds Minde, Levende fortidsminder II
3. Levende fortidsminder III
4. Slut på Den gamle Egs epoke, Gundestedgårds historie, Tolstrups historie

2004
1. Levende fortidsminder IV
2. Årets Pris til Erik og Irene Jørgensen, Samsøvej 2 Kirke Såby
3. Vilde lægeplanter
4. De higer og søger – i gamle bøger. Blandt dem Roskildebispens jordebøger I
5. Sonnerupgård

2005
1. Roskildebispens jordebøger
2. Da præsten måtte i retten
3. Hollænderne, Hvalsø som familienavn
4. Roskilde Kapitels Jordebog II

 1. Nyt_fra_EHF_jan02.pdf
 2. Nyt_fra_EHF_april02.pdf
 3. Nyt_fra_EHF_maj02.pdf
 4. Nyt_fra_EHF_aug02.pdf
 5. Nyt_fra_EHF_okt02.pdf
 6. Nyt_fra_EHF_feb03.pdf
 7. Nyt_fra_EHF_april03.pdf
 8. Nyt_fra_EHF_aug03.pdf
 9. Nyt_fra_EHF_nov03.pdf
 10. Nyt_fra_EHF_jan04.pdf
 11. Nyt_fra_EHF_feb04.pdf
 12. Nyt_fra_EHF_april04.pdf
 13. Nyt_fra_EHF_aug04.pdf
 14. Nyt_fra_EHF_dec04.pdf
 15. Nyt_fra_EHF_jan05.pdf
 16. Nyt_fra_EHF_april05.pdf
 17. Nyt_fra_EHF_okt05.pdf
 18. Nyt_fra_EHF_dec05.pdf