Egnshistorisk Forening for Hvalsø formål

Egnshistorisk Forening for Hvalsø – EHF – har to formål. Den er dels lokalhistorisk forening, dels lokal bevaringsforening.

I den første egenskab arbejder foreningen tæt sammen med lokalarkivet med det formål at indsamle, bevare og formidle viden om vor egns fortid.
I den anden egenskab arbejder foreningen for at bevare vor bygningsarv og anden levende kulturarv på stedet.

Egnshistorisk forening arrangerer møder og ekskursioner i og uden for kommunen.

Foreningens bestyrelse samarbejder også aktivt med en række andre instanser: Miljøministeriet, kommunen, museerne, naturfredningsforeningen, grundejerforeninger, bylaug og historiske foreninger i nabokommunerne.

Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til alle kommunens lokalplaner og til anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af historisk karakter.

Foreningen prisbelønner jævnligt bemærkelsesværdige indsatser for lokalhistorien eller for vor bygnings- og landskabskultur.
EHF’s pris har f. eks. været givet for pietetsfuld istandsættelse af gamle huse (Kirke Såby gamle skole m. fl.), for renovering af gadekær (Torkildstrup), for ekstraordinær indsats for at bevare en turistattraktion (Tadre Mølle) og flere andre.