Stormene Allan og Bodil 2013

Fotos Bent Gottfredsen

Stormen Allan var en ret kortvarig storm, der rasede den 27. og 28. oktober 2013. Mange træer blev skadet eller væltet. Det gælder også Datobøgen i Bjergskov. Den havde i mere end 150 år fået skåret i barken datoer for, hvornår den sprang ud, og det siges, at det var den første bøg, der sprang ud på Midtsjælland. Den blev næsten 250 år gammel.

Det gik også ud over et træ ved Tadre Mølle:

Stormen Bodil ramte den 4. – 7. december med vindstød af orkanstyrke. Der var risiko for stormflod med oversvømmelser. Det fik vi at mærke, bl.a. ved Ejby havn. Havnen blev lukket på grund af vand.

Havet var hårdt ved dæmningerne:

Munkesten fra det gamle Asserholm viste sig at have indgået i dæmningen over Tempelkrog.